Ustawa z dnia 5 stycznia 2018 r. o odpadach

5.1.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o odpadach

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U. z 2018 r. poz. 13);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 14);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19.12.2017 r. sygn. akt SK 10/16 (Dz.U. z 2018 r. poz. 15);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19.12.2017 r. sygn. akt U 1/14 (Dz.U. z 2018 r. poz. 16);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 17);
 • Oświadczenie rządowe z 6.12.2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 18);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 19);
 • Ustawa z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 20);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. z 2017 r. poz. 21);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 22);
 • Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 14.12.2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 5);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 11.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016‒2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. z 2018 r. poz. 6);
 • Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych, podpisany w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 7);
 • Oświadczenie rządowe z 6.12.2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych, podpisanym w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 8);
 • Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.1.2018 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2018 r. poz. 9);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.1.2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. z 2018 r. poz. 10).

 

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *